ศูนย์จำหน่ายอายูร่าพิ้งค์เลดี้ และนาโนไบโอแพล้นท์ ตรานางงามมิทเชลล์ โทร.0844645002

http://www.bangkoksync.com

มิทเชลล์ แคนเนท มาต์ติน               

ชื่อ (Contact Name):อายูร่าพิ้งค์เลดี้
ชื่อบริษัท (Company name):มิทเชลล์ แคนเนท มาต์ติน
รหัสไปรษณีย์ (Postal):12120
จังหวัด:ปทุมธานี
เขต:คลองหลวง
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0844645002
มือถือ (Mobile):0844645002
เวลาทำการ:10.00-21.00ณ.
สำเนาบัตรประชาชน:เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว
Facebook:http://facebook.com/ayurapinklady
contact us

รายละเอียดบริษัท               

อายูร่าพิ้งค์เลดี้

ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรตราอายูร่าพิ้งค์เลดี้สูตร1และอายูร่าพิ้งค์เลดี้สูตร2
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยภูมิปัญญาไทยได้สมุนไพรผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก
ผลงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
“เครื่องดื่มสมุนไพร อายูร่าพิ้งค์เลดี้”

 

บริษัท มิทเชลล์เคนเนท มาร์ติน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2545 ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีต่อสมาชิกที่ต้องการทำธุรกิจ และผู้บริโภคที่ต้องการความมีสุขภาพดีและมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถมีการอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งสร้างความ มั่นใจต่อสมาชิกผู้บริโภค และให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ถึงตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะประกาศ ศักยภาพทั้งทางด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ ให้กระจายไปอย่างทั่วถึง พร้อมไปด้วยพลังแห่งความสว่างสดใส จากคณะผู้บริหาร รุ่นใหม่ไฟแรง มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม

อันจะนำพาสมาชิกไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างรวดเร็ว มั่นคงและยั่งยืน

 

คณะผู้บริหาร
คุณจำรัส ราชสิงห์
กรรมการผู้จัดการ
คุณธนนันทน์ ราชสิงห์
ประธานกรรมการ
คุณภูธณกล ศรีปรางค์
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
ดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
นักวิจัยเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วท.ม.(จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก Ph.D.(Agriculture product) ม.โอกายามา ประเทศญี่ปุ่น
หัวหน้าคณะวิจัย
ดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ ได้สนใจเรื่องจุลินทรีย์มาตั้งแต่
ขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ได้ศึกษาและทำงานด้านนี้มา
ตลอดร่วมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีความหวังสักวันหนึ่งจะ
ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกได้อย่างแท้จริง

 

welcome               

www.pinkladyayura.com

ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรตราอายูร่าพิ้งค์เลดี้สูตร1และอายูร่าพิ้งค์เลดี้สูตร2
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยภูมิปัญญาไทยได้สมุนไพรผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก
ผลงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
“เครื่องดื่มสมุนไพร อายูร่าพิ้งค์เลดี้”

Facebook